POHONNÉ HMOTY

  • Čo a odkiaľ máme:
    Ponúkame certifikované pohonné hmoty len od najväčších producentov na trhu, medzi ktoré patrí spol. Slovnaft, rakúsky koncern OMV a Unipetrol.
  • Automobilový benzín spĺňa kvality podľa STN EN 228
  • Motorová nafta spĺňa normy kvality podľa STN EN 590

V zmysle legislatívy EÚ sú všetky jednotlivé motorové palivá v sieti ČS TIR PETROLEUM povinne označené dodatočným označením pozostávajúcim zo symbolu a písmena. Označenie pre motorové benzíny symbolizuje krúžok a písmeno E. Označenie pre motorovú naftu symbolizuje štvorec a písmeno B. Pri písmenách je navyše číslo, ktoré označí podiel biozložky v zmesi. Zmyslom tejto novej povinnosti je zjednotenie označenia motorových palív na všetkých čerpacích staniciach v celej EÚ. Pre motoristov toto opatrenie neznamená žiadnu zásadnú zmenu. Ide totiž len o doplnkové značenie, nie o zmenu v zložení motorových palív. Stávajúce názvy jednotlivých palív na našich ČS tak zostávajú zachované.

Automobilový benzín E5
s obsahom bioetanolu (5%) sa používa ako motorové palivo pre benzínové motory. V závislosti od konštrukcie motora predpisuje výrobca vozidla tzv. oktánovú hladinu autobenzínu. Oktánové číslo vyjadruje spaľovacie vlastnosti benzínu.

Motorová nafta B7
s obsahom biozložiek (7%) je palivo pre vznetové (dieselové) motory s vnútorným spaľovaním. Pre naše klimatické pásmo sa dodáva v troch druhoch (triedach), ktoré sa odlišujú medznou teplotou filtrovateľnosti (MTF).

Jednotlivé druhy sú k dispozícii podľa ročných období nasledovne:

od 15. apríla do 30. septembra nafta triedy B (letná)

od 1. marca do 14. apríla a od 1. októbra do 15. novembra nafta triedy D (prechodná)

od 16. novembra do 28. (29.) februára nafta triedy F (zimná)

Producenti palív